LH wil Haaksbergen leefbaar, sociaal, tolerant en veilig maken en houden.

Twitter

Facebook

Relatief makkelijke (sluitende) begroting van college Haaksbergen

Haaksbergen - Hoewel de gemeente Haaksbergen op koers zegt te liggen met de besparing op het ambtelijke personeel moet volgend jaar meer geld worden gereserveerd voor begeleiding van medewerkers naar andere arbeid of omscholing. De vorig jaar geformuleerde doelstelling blijft intact: een besparing op personeel van 2,1 miljoen euro in 2018, hetgeen neerkomt op 33,3 formatieplaatsen (fulltime-eenheden). Er is conform de planning tot nu toe een bezuiniging van 21,5 formatieplaatsen gerealiseerd.

Het college van burgemeester en wethouders der gemeente Haaksbergen biedt de gemeenteraad een conceptbegroting 2018 aan waarin de inkomsten en uitgaven in evenwicht zijn. De begroting, die zestig miljoen omvat, is derhalve sluitend.

Daarbij prijst het college zich gelukkig dat de belastingdruk voor de burger volgend jaar nauwelijks zal stijgen. Er vindt alleen een inflatiecorrectie plaats van anderhalf procent. Wel heeft het college voor de afzonderlijke tarieven opnieuw keuzes gemaakt. Zo moet een verbeterde afvalscheiding tot een lager tarief leiden voor de afvalstoffenheffing. Daar staan gematigde verhogingen van de rioolheffing en de onroerend zaak-belasting tegenover. Per saldo stijgen de totale lasten evenwel met niet meer dan de inflatiecorrectie.

De gemeente Haaksbergen heeft eerder reeds geld gereserveerd voor aanpassing van het bestaande wegennet rond de rond de nieuwe N18 met de aanleg waarvan onlangs werd begonnen. De plannen voor de nieuwe basisschool De Kameleon staan in de steigers en het gemeentebestuur onderzoekt mogelijkheden om een bibliotheek te verhuizen naar het pand naast theater annex cultuurhuis De Kappen.

Verder wil het college concrete afspraken maken over de invulling van het Marktplan, zoals eerder deze week vermeld.

Het financieel beleid van de gemeente blijft erop gericht om zoveel mogelijk leningen af te lossen en indien nodig opnieuw te financieren met goedkopere leningen. Ook blijft de gemeente zoeken naar mogelijkheden om gemeentelijke gronden en panden te verkopen.

De gemeenteraad van Haaksbergen zal woensdag 2 november over de conceptbegroting spreken en die daarna vaststellen, al dan niet gewijzigd.

Bron: De Roskam (bit.ly/2dvgJdk)
... See MoreSee Less

3 weeks ago

Nieuws

Inkomsten en uitgaven in evenwicht in 2017

P E R S B E R I C H T HAAKSBERGEN – De gemeente Haaksbergen heeft volgend jaar evenveel inkomsten als uitgaven. De begroting van in totaal 60 miljoen euro is sluitend. Hoewel er nog flinke opgaven zijn, komen er ook projecten tot een afronding. Extra geld gaat volgend jaar naar zorg en ondersteuning, de organisatieontwikkeling en groenonderhoud....

Relatief makkelijke (sluitende) begroting van college Haaksbergen

Haaksbergen – Hoewel de gemeente Haaksbergen op koers zegt te liggen met de besparing op het ambtelijke personeel moet volgend jaar meer geld worden gereserveerd voor begeleiding van medewerkers naar andere arbeid of omscholing. De vorig jaar geformuleerde doelstelling blijft intact: een besparing op personeel van 2,1 miljoen euro in 2018, hetgeen neerkomt op 33,3 formatieplaatsen (fulltime-eenheden). Er is...

Van Vlaanderen moeiteloos overeind in debat Markt te Haaksbergen

Haaksbergen – De oppositie in de gemeenteraad van Haaksbergen krijgt geen voet aan de trapper in haar pogingen wethouder Van Vlaanderen van Ruimtelijke Ordening het leven zuur te maken tijdens in debatten over het dossier Marktplan. De wethouder bleef zonder moeite op de been steviger dan voor de beraadslagingen. De drie oppositiepartijen CDA, VVD en GGH zetten deze week...

Lees meer...