Oprichting

Leefbaar Haaksbergen (LH) is opgericht op 6 december 2001 ten tijde van het ontstaan van de beweging rond Pim Fortuyn (Leefbaar Nederland en de LPF).

Waarom werd LH opgericht? 

LH is ontstaan uit onvrede over de wijze waarop in Haaksbergen door de bestaande partijen politiek werd bedreven.Voor veel inwoners in Haaksbergen werd de politiek gezien als een "intern gericht" gebeuren, dat de inwoners elke 4 jaar rond de verkiezingen allerlei beloftes deed, maar die vaak niet na kwam.

Een aantal voorbeelden:

In 1999 werd het Marktpromenadeplan gepresenteerd. Een plan waar veel ondernemers in het centrum hun bedenkingen tegen hadden. Maar ook een plan dat vragen opriep over de wijze waarop bouwbedrijven waren geselecteerd om dit plan te gaan realiseren. Ook waren er veel bedenkingen over de financiële bijdrage van de gemeente aan dit plan. In dezelfde tijd werd een nieuw bestemmingsplan Buitengebied voorbereid. In de vele zomerhuizen die Haaksbergen heeft, woonden veel mensen permanent. De gemeente voerde vanaf 1998 een strak beleid om permanente bewoning tegen te gaan. Maar er werd in het nieuwe bestemmingsplan ook een klein aantal zomerhuizen aangewezen als woonhuis. In deze huizen mocht dus wel permanent gewoond worden. En bij verkoop steeg de waarde van deze woningen, die eerst de status van recreatiewoning hadden, aanzienlijk.

De geboorte van LH

Veel inwoners in Haaksbergen spraken over "vriendjespolitiek" en "meten met twee maten". De centrumondernemers die ontevreden waren en de vele buitengebied bewoners die geen permanente woonbestemming kregen zochten elkaar op. Het was de tijd dat in Nederland Pim Fortuijn furore maakte. Al snel werd er in Haaksbergen gezegd: ''wij gaan een nieuwe partij oprichten''. Een partij die de gevestigde orde van weerwoord moet gaan dienen. Begin december (2001) was het zo ver. Leefbaar Haaksbergen werd opgericht. Een lokale politieke partij, die er vanaf het begin voor koos zelfstandig te blijven en die zich niet zou aansluiten bij een landelijke partij.

De oprichters van Leefbaar Haaksbergen zijn:

  • Peter Dijk:
  • Bertus Bremer;
  • Paul Morssinkhof;
  • Hendrik-Jan Scholten.

Verkiezingsuitslagen

Bij de eerste verkiezingen, in 2002, haalde LH 4 raadszetels. Waarschijnlijk kwam dit mede door het succes van Leefbaar Nederland (het zogenaamde 'Pim Fortuyn effect').

De verkiezingen van 2006 waren enigszins teleurstellend, bij de verkiezingen van 2006 werden 3 zetels behaald.

Bij de verkiezingen van 2010 kreeg LH eveneens 3 zetels.

In 2014 bleek LH door haar gevoerde oppositie doorgedrongen te zijn tot de Haaksbergse burger. LH steeg van 3 naar 6 zetels en werd daarmee de grootste partij van Haaksbergen. LH nam de leiding in het formatie-proces, waarbij vervolgens met D66 (3 zetels) en de PvdA (2 zetels) een coalitie werd gevormd.

Kenmerkend voor LH is dat zij onafhankelijke pragmatische politiek wil bedrijven, dicht bij de inwoners van Haaksbergen wil staan en geen landelijke aspiraties heeft.

Ons devies is “Recht door zee”

 

Raadsleden Wethouders Bestuur  
2001-2002      
    Peter Dijk vz
    Jan Pelle vz
    Bertus Bremer secr
    Hendrik-Jan Scholten lid
2002-2006      
Peter van Vlaanderen (fractie vz)   Hans Verbeek vz
Marijke Raaymakers   Marten Akker pen
Gerard Laarman     secr
Hendrik-Jan Scholten      
2006-2010      
Peter van Vlaanderen (fractie vz)   Hans Verbeek vz
Gerard Laarman   Marten Akker pen
Chantal Achterberg-Ophuis     secr
2010-2014      
Peter van Vlaanderen (fractie vz)   Hans Verbeek vz
Gea Costeris   Marten Akker pen
Anja Cats/Keath Alkoutobi   Yvonne Spanjer / Anja Cats secr
2014-2018      
Gea Costeris (fractie vz) * Peter van Vlaanderen.* Hans Verbeek vz
Jeffrey Rouwenhorst * Annette Nijhuis Marten Akker pen
Anja Cats   Anja Cats secr
Keath Alkoutobi *      
Jan Hesselink      
Wim Nijhuis      

 * m.i.v. 17-2-2017 Peter van Vlaanderen afgetreden als wethouder.

 * m.i.v. 9-2-2017 Gea Costeris en Jeffrey Rouwenhorst afgescheiden van de fractie LH.

 * m.i.v. 5-9-2017  Keath Alkoutobi fractievoorzitter.