PvdA Haaksbergen houdt vast aan collegeplan; groen licht Nordwick
woensdag 21 december 2016 23:51.

Haaksbergen – Conform de verwachting heeft de PvdA in Haaksbergen vanavond geen zand in de raderen van de coalitiemachinerie gegooid, zodat het voorstel om plan Nordwick te realiseren om het Gat in de Markt op te vullen niet vastliep. Doordat de coalitie van Leefbaar Haaksbergen, D66 en PvdA intact bleef, was de oppositie die plan Roerink een kans wilde geven door besluitvorming op te schorten kansloos. De oppositie had vanwege de absentie van CDA-nestor Winkelhuis maximaal kunnen bereiken dat de stemmen met 9-9 zouden staken, maar doordat de tweekoppige PvdA uiteindelijk net als Leefbaar Haaksbergen en D66 voor het collegevoorstel stemde werd het 11-7.

Naar de veronderstelling van voorman Oude Groen van de lokale partij GGH, al tijdens de eerste schermutselingen in het finale debat van hedenavond over de slepende kwestie, heeft fractieleider Oltwater van de PvdA in coalitiebelang, samenvallend met het PvdA-belang, eieren voor zijn geld gekozen. Oltwater zou de verwachting hebben gewekt dat de PvdA voor plan Roerink zou kiezen, maar had vanmiddag per mail laten weten in het coalitiehok te blijven. Daarmee was de angel uit het debat, want was zeker dat het collegevoorstel, te vuur en te zwaard verdedigd door wethouder Van Vlaanderen, het zou halen. Voor de vorm (en de goed gevulde publieke tribune) ontrolde zich politiek theater, bijzonder onderhoudend, met tekstvaste acteurs, ofschoon de afloop algemeen bekend was.

En alle stoelen voor de toeschouwers waren bezet, er werd zelfs een aanpalende zaal benut om belangstellenden plek te bieden. ‘De democratie leeft’, betoogde waarnemend burgemeester Kok, de zaal van de raad bij zijn binnentreden inspecterend voor aanvang van het debat.

Op de keper beschouwd ging het hele debat over de bouw van winkels met daarboven appartementen en voor de winst en aantal grondgebonden woningen op een vanwege sloop braakliggend stuk grond bezijden het Marktplein. Dit debat suddert al jaren en staat bol van grootstedelijke ambities en kapotgeschoten proefballonnen, en kosste de gemeenschap miljoenen.

Al die jaren beijverden achtereenvolgende gemeentebesturen zich voor stedenbouwkundige invulling, maar steeds kwam een kink in de kabel. Het huidige college onder aanvoering van Leefbaar Haaksbergen, dat in 2014 de grootste partij werd en het CDA ten eerste die positie ontnam en ten tweede bij de formatie uit de coalitie speelde, maakte er een halszaak van dit probleem op te lossen.

In het Haaksbergse gemeentehuis en in de spraakmakende gemeeenschap ten dorpe spelen alle (res)sentimenten van het politieke koningsdrama en ambitieuze marktplan nog dagelijks mee.

De politieke discussies over het Gat in de Markt gaan al ruim twee jaar ten diepste over de oude versus de nieuwe bestuurscultuur en over gewijzigde verhoudingen in raadszaal en stamkroeg. De verzinnebeelding daarvan waren twee zoals gezegd goeddeels identieke bouwplannen voor het Gat in de Markt: één van de relatieve buitenstaander Nordwick en één van de relatief bekende ontwikkelaar Roerink uit het dorp. Het enige echte verschil was dat Roerink voor een deel van de commerciële ruimte een vestiging van de Lidl-supermarkt aan de haak zou hebbn geslagen, waar anderen juist vinden dat in het centrum mooie en liefst exclusieve winkels thuishoren.

Enfin, daarover is jaren gesteggeld en dat pleit is nu beslecht. En de huidige coalitie heeft het overleefd. In de verte rommelt nog de wegstervende echo van het knarsetanden.
Deel dit nieuws!

Bron: de Roskam.